12. Mária-Valéria Hídfutás

Szervezı: Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület

A verseny idıpontja: 2012. szeptember 29. Szombat

A verseny helyszíne: Esztergom (Városközpont, Prímás sziget) - Mária-Valéria Híd - Párkány

Versenyközpont: Rugby Club Hotel, Prímás sziget (a Széchenyi téri rajttól 400 méterre)

Táv és rajtidı: 4 km 13:00

Útvonal: Széchenyi tér – Deák Ferenc utca – Kis-Duna sétány – Bottyán híd – Táncsics Mihály utca

Mária-Valéria Híd – Párkányi fıtér – Vadas termálfürdı

Útburkolat: Szilárd (aszfalt)

Térkép: http://www.futoterkep.hu/futas/HIDFUTAS_TERVEZETT_UTVONAL_ESZTERGOM_gqmez7/

Rajtszámátvétel: A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között;

Nevezési határidık és díjak:

Szeptember 7–tıl - 21-ig Szeptember 7–tıl - 25-ig Helyszíni nevezés

Verseny

Iskolák részére, csak diákoknak,

csoportos nevezés esetén Egyéni nevezıknek

Hídfutás

500 Ft

+ 500 Ft chip letéti díj

1000 Ft

+ 500 Ft chip letéti díj

1500 Ft

+ 500 Ft chip letéti díj

Elınevezés: - Az iskolák csoportosan, könnyített feltételekkel nevezhetnek szeptember 21-án 12.00 óráig.

Kérjük a nevezés elıtt hívják a szervezıket! (06-30-4490210)

- Online a www.hidfutas.hu honlapon (szeptember 7-tıl - 25-én éjfélig /24:00-ig/);

- Az elınevezés a jelentkezések függvényében elıbb is lezárásra kerülhet,

az elsı 2000 nevezıt tudjuk elınevezéssel fogadni.

- A nevezési díjat a helyszínen kell megfizetni, a rajtszám átvételekor. Iskolák részére - a csoportos

nevezést követıen - a rajtszámokat egyben átadjuk, és a nevezési díjat ekkor kérjük megfizetni.

Helyszíni nevezés: - A versenyközpontban, szombaton 10:30 - 11:30 között (korlátozott számban);

- Az elınevezett, de át nem vett rajtszámok kiosztásra kerülnek 11:30 után a helyszíni nevezık között;

A nevezési díj tartalma: - Póló az elsı 1500 célba érkezınek;

- Frissítés a célban;

- Chipes idımérés - rajtszám;

- Orvosi felügyelet;

- Letölthetı eredménylista;

- Online oklevél;

- strandolás a Vadas termálfürdıben

Chip-infó: - Az új rendszerő chipet a rajtszám tartalmazza

- Letéti díj 500 Ft, melyet a rajtszám leadásakor visszatérítünk (csak 500 Ft-ost fogadunk el!)

Díjazás: - Az elsı 3 helyezett férfi és nı serleg és érem díjazásban részesül;

- A legtöbb tanulóval érkezı iskola (arányosan számolva az iskola létszámától függıen)

100.000 Ft-os sportszervásárlási utalványt kap ajándékba;

- A rajtszám egyben tombola is, melyet az eredményhirdetés után húzunk ki a jelenlévık között!

Korcsoportok: 2001-2004 , 1997-2000 , 1993-1996, 1972-1992, 1962-1971 között születettek,

1961-ben ill. elıtte születettek.

Eredményhirdetés: 14:15 órakor, a Vadas termálfürdı területén.

Versenyszabályok: - A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı elfogadja

a versenykiírást és a versenyszabályzat feltételeit.

- A versenyzık saját felelısségükre indulnak a versenyeken.

- A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni, összehajtani, letakarni nem szabad!

- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos!

- A versenyen kísérı autó, kerékpár használata csak a szervezık részére megengedett!

- Öltözı a verseny elıtt a Rugby Club Hotelben, a célba érkezés után pedig a Vadas Termálfürdıben.

A versenyzık ruházatát, személyes tárgyait a rendezıség által biztosított buszban lehet elhelyezni,

melyet a rajthelyrıl a célba átszállítunk.

- A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezıség felelısséget nem vállal!

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegőek. További részletek www.hidfutas.hu oldalon találhatók.

Kapcsolat: Szerencsés Tamás Tel: 30-4490210 este 19:00 óra után E-mail: hidfutas@hungary.com