Versenykiírás

Esztergom félmaraton

Szervezı: Esztergomi Futómővek Amatır Sportegyesület

A verseny idıpontja: 2012. szeptember 30. Vasárnap 11:00

A verseny helyszíne: Esztergom (Városközpont, Prímás sziget, Víziváros, Várhegy)

Versenyközpont: Rugby Club Hotel, Prímás sziget (a Széchenyi téri rajttól 400 méterre)

Távok és rajtidık: „Térkör” (kb. 300 m) Óvodásoknak és még kisebbeknek 10:30

10.5 km (1 kör) 11:00

Félmaraton (2 kör) 11:00

Félmaraton párban (2*1 kör) 11:00

Félmaraton szintidı: 3 óra, de mindenkit megvárunk

Útvonal (1 kör): Széchenyi tér – Városház köz – Kis-Duna sétány – Tabáni híd – Gesztenye fasor –

fordító a Vízmő védterületén – Gesztenye fasor – Kossuth híd – Berényi Zsigmond utca –

Molnár sor – Papnevelde utca – Sötétkapu (fordító) – Papnevelde utca – Molnár sor –

Berényi Zsigmond utca – Kossuth híd – Gesztenye fasor – Tabáni híd – Kis-Duna sétány –

Városház köz – Széchenyi tér

Útburkolat: Szilárd (aszfalt és kockakı), valamint föld vegyesen.

Térkı, kockakı 18 % Aszfalt 30 % Földút 52 %

Térkép: 1 kör: http://www.futoterkep.hu/utvonalmentes/ib8zzc/ (Szinttérkép ugyanitt)

Rajtszámátvétel: A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között; vasárnap 9:00 – 10:30 között;

Nevezési határidık és díjak:

Táv Június 30-ig Augusztus 31-ig Szeptember 25-ig Helyszíni nevezés

10.5 km 1500 Ft / 1000 Ft* 2500 Ft / 2000 Ft*

21 km egyéni 2500 Ft / 2000 Ft* 3500 Ft / 3000 Ft* 4500 Ft / 4000 Ft* 5500 Ft / 5000 Ft*

21 km párban 4000 Ft / 3500 Ft* 5000 Ft / 4500 Ft* 6000 Ft / 5500 Ft* 7000 Ft / 6500 Ft*

„Térkör” Ingyenes / 300 Ft**

* Kedvezményes nevezési díj

** Az óvodásfutam ingyenes. Azoknak, akik a nevezési díjat a helyszínen megfizetik és a 3 lehetséges futamból

(1, 4, 5. ford.) legalább kettıt teljesítenek, emblémázott pólót biztosítunk!

Kedvezmények: - Saját chipes rajtszámmal rendelkezık a nevezési díjból 500 Ft kedvezményt kapnak.

- Az esztergomi lakcímmel rendelkezı futók a félmaratoni távra a legkedvezményesebb

nevezési díjjal nevezhetnek augusztus 31-ig.

- Spuri Futókártyával rendelkezıknek 500 Ft kedvezmény a nevezési díjból.

- A kedvezmények nem vonhatók össze!

Elınevezés: - Online a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon (május 1-tıl szeptember 25-én éjfélig /24:00-ig/);

- Az elınevezés a nevezési díj átutalásával válik teljessé!

- A nevezési díjat a Duna Takarékszövetkezet 58600575-11185888 számlaszámára kérjük átutalni,

ill. befizetni. Közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a versenytávot, a nevet és a

szül. évet. Több nevezés együttes átutalásánál felsorolásszerően a fent említett adatokat

kérjük megadni (Pl: 21/Mézga Géza/1967).

- A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti!

- A nevezésrıl az adatok beérkezését követıen visszaigazoló e-mailt küldünk, a befizetett nevezési

díj pedig a honlapon, az elınevezettek listáján nyomon követhetı (zöld jelzés).

- A Dunaparti Futópartik elızı futamain megvásárolt chipes rajtszám csak nevezéssel és

a nevezési díj átutalásával együtt jogosít fel az indulásra (10.5 km és félmaraton egyéni)!

A félmaratont párban teljesítık erre az alkalomra új rajtszámot kapnak, melynek a váltózónában

való átadásával történik a váltás.

- A nevezési díj befizetésérıl az indulók számlát a versenyközpontban kapnak. Kérjük, hogy a

gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatokkal az

esztergomifutomuvek@gmail.com címre küldjék be.

- A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni, ezt a következı évi versenyen

jóváírjuk.

Helyszíni nevezés: - A versenyközpontban, szombaton 9:30 - 11:30 között; vasárnap 9:00 – 10:00 között;

- A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az idıkorlát pontos betartását!

Szeptember 30-án 10 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkban új nevezést elfogadni!!!

A nevezési díj tartalma: - Frissítés a célban, ill. a térképen jelölt pontokon;

- Chipes idımérés;

- Félmaratoni távon minden résztvevınek emblémázott technikai póló*;

- Tésztapartin való részvétel;

- Orvosi felügyelet;

- Letölthetı eredménylista;

- Online oklevél;

* Szeptember 10-ig elınevezetteknek, utána csak a készlet erejéig!

Chip-infó: - A chip árát a rajtszámmal együtt a nevezési díj tartalmazza;

- A rajtszámok visszaváltására nincs lehetıség, megfelelı használat mellett több alkalommal

felhasználhatók versenyeinken.

- Az RFID chipek (2 db) a rajtszám hátoldalára ragasztottak, védıfóliával vannak ellátva. Eltávolítani,

összehajtani, biztosítótővel átszúrni, letakarni tilos! Mindez a pontos mőködést meghiúsítja.

Eredményhirdetés: 14:00 órakor, a Széchenyi téren

Díjazás: - Félmaraton egyéniben korcsoportonként az elsı 3 helyezett férfi és nı;

- Félmaraton párban az elsı 3 férfi és nıi csapat (vegyes csapatok a férfiakhoz vannak besorolva);

- 10.5 km-es távon az elsı 3 helyezett férfi és nı. Ez a versenyszám a Dunaparti Futópartik

versenysorozat része, így korosztályos díjazás távonként és nemenként csak az összetettben;

Korcsoportok: 1994-1997 (15-18 évesek) között születettek,

1972-1993 (19-40 évesek) között születettek,

1962-1971 (41-50 évesek) között születettek,

1952-1961 (51-60 évesek) között születettek,

1951-ben ill. elıtte születettek (61 év felettiek).

Dunaparti Futópartik: - A félmaraton versenyszám egyéniben nem része a Dunaparti Futópartik összetett versenyének;

- Az Esztergomi Futóhétvége szombati Hídfutásának eredményei a Dunaparti Futópartik 4 km-es

távjának (I. kategória) értékelésekor, a vasárnapi 10.5 km-es táv (egyéniben, vagy a váltó egyik

köreként) pedig a Dunaparti Futópartik 10 km-es távjának (II. kategória) értékelésekor vesszük

figyelembe. Az Erzsébet parki 500 méteres kör, melyet óvodásoknak és apróbb gyermekeknek

rendezünk, itt a „Térkör”-nek felel meg.

Összetett pontszámítás: - A Dunaparti Futópartik versenysorozat értékelése, szabályai a verseny honlapján találhatók.

Versenyszabályok: - A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı elfogadja

a versenykiírást / versenyszabályzat feltételeit és a rendezıség közremőködését.

- A versenyzık saját felelısségükre indulnak a versenyeken.

- A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni, összehajtani, letakarni nem szabad!

- Az útvonal jelölt részein kötelezı betartani a jobbos haladási irányt, hiszen a „kör” miatt mindkét

irányba haladnak futók!

- A pálya egyes rövid szakaszai nem a forgalom elıl lezárt közúton haladnak. Ezeken a szakaszokon

a futók csak a rendezık, pályabiztosítók által védett útszakaszt használhatják a versenyzésre.

A védett szakasz elhagyása, balesetveszélyes helyzet elıidézése a versenybıl való kizárást vonja

maga után!

- A félmaratont párban teljesítık elsı futója egyéni félmaratoni versenyzı is lehet.

- A félmaratont párban teljesítık váltóhelye a Széchenyi téri rajt-cél zónában lesz.

Az elsı és a második futó azonos kört (10.5 km) teljesít.

- Félmaratoni távon csak 14. , 10.5 km-es távon csak 10. évüket betöltött versenyzık indulhatnak!

- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos!

- A versenyen kísérı autó, kerékpár használata csak a szervezık részére megengedett!

- A futam útvonala árvíz esetén változhat.

- Öltözı, ruhatár és fürdési lehetıség a rajttól 400 m-re, a Rugby Club Hotelben.

- A ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezıség felelısséget nem vállal!

- Az Esztergomi Futómővek fenntartja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai és biztonsági okok miatt

a résztvevık számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidı elıtt lezárja.

Nevezési nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, nevezési lap

hiányos vagy pontatlan kitöltésébıl adódó problémákért a szervezık nem vállalnak felelısséget

Elfogadom, hogy a versenyrıl készült film- és képanyagon szerepelhetek, és ezért ellenszolgáltatást

nem kérek, egyben hozzájárulok, hogy a nevezésben szereplı adataimat az egyesület saját

rendszerében tárolja, és azokat sportrendezvényekkel kapcsolatosan felhasználja.

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelısségemre veszek részt. Elismerem, hogy fizikailag

állapotban vagyok, a versenyre edzésekkel készültem. Ha a fenti okokra visszavezethetı bármely

károsodás ér, a verseny rendezıi felé kárigénnyel, követeléssel nem élek. Egészségi állapotom

rendszeresen ellenıriztem, és nem tudok olyan betegségrıl, amely részvételemet akadályozná.

A versenykiírást elolvastam, tartalmát értelmeztem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyzı, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a

mellére tőzve viseli, aki rajtszám nélkül versenyez, aki elhagyja a versenyre kijelölt útvonalat, vagy a

verseny során külsı segítséget vesz igénybe.

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegőek.

További részletek a folyamatosan frissített www.esztergomifutomuvek.hu oldalon található.

Kapcsolat: Érdy Gábor Tel: 20-9137189 Levélcím: 2500 Esztergom, Bátori S. B. u. 16.

E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com

Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevınek