IV. Csobánka Crossfutás      

                      2002. július 14.   

 

                    Végeredmény   14 KM

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     Karádi Szabolcs                   1982      765       42:23         

    2.     OTT BALÁZS                        1985     1679       42:28         

    3.     OSTORÓCZKY FERENC                 1967     1654       42:57         

    4.     Sebestyén Zoltán                  1969      761       43:15         

    5.     Pécsi Zoltán                      1966      747       43:29         

    6.     SZABÓ ISTVÁN                      1958     1643       46:45         

    7.     GRAHAM HUTCHINSON                 1968     1683       48:51         

    8.     TÖRÖK CSABA                       1973     1652       49:24         

    9.     SZEKERES FERENC                   1947     1634       49:58         

   10.     BARAKONYI LAJOS                   1957     1645       50:54         

   11.     ZOMBORI ZOLTÁN                    1956     1669       51:25         

   12.     Szabó Zoltán                      1979      751       51:49         

   13.     GÓLYA ISTVÁN                      1969     1665       52:33         

   14.     KOVÁCSI ZSOLT                     1967     1681       53:07          

   15.     OLASZ NÁNDOR                      1957     1642       54:15         

   16.     HARSÁNYI TAMÁS                    1958     1668       54:51         

   17.     KORPONAY CSABA                    1964     1670       55:32         

   18.     SVÉDA ISTVÁN DR                   1955     1655       56:26         

   19.     Pribék Zoltán                     1970      753       56:44         

   20.     PETRÓ LAJOS                       1950     1657       56:53         

   21.     BIRÓ LÁSZLÓ                       1963     1651       57:09         

   22.     JAKAB TIBOR                       1957     1647       58:51         

   23.     Szunyog Erika                     1974      763       59:29         

   24.     MÁRCZÉ FERENC                     1951     1682       59:44         

   25.     MARKÓCS KRISZTIÁN                 1987     1672     1:00:08         

   26.     KOREN PÁL                         1953     1685     1:00:46         

   27.     HÁRS DÉNES                        1952     1636     1:00:50         

   28.     BAKONYI ALADÁR                    1962     1659     1:01:14         

   29.     CZINDRITY ISTVÁN                  1965     1641     1:01:43         

   30.     VARGA GÁBOR                       1959     1664     1:02:02         

   31.     FORGÁCS GYULA                     1950     1630     1:02:16         

   32.     Bezzeg Péter                      1961      749     1:02:35         

   33.     GUTTER CSILLA                     1966     1649     1:02:38         

   34.     BACSI JÁNOS                       1962     1650     1:02:56         

   35.     TUMPEK SÁNDOR                     1933     1633     1:03:08         

   36.     RÁCZKEVY SÁNDOR                   1939     1671     1:04:20         

   37.     HARGITAI ERNÖ                     1952     1660     1:05:12         

   38.     VERES JÁNOS                       1956     1656     1:05:25         

   39.     ERDÖS EDVÁRD                      1989     1639     1:05:27         

   40.     PRINCZ ANDRÁS                     1955     1631     1:05:52         

   41.     MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT             1963     1674     1:06:35         

   42.     RICHTER FERENC                    1938     1644     1:06:35          

   43.     IZSÁKI ZOLTÁN                     1959     1680     1:06:42         

   44.     KISS GYULA                        1955     1666     1:08:36         

   45.     ERDÖS GYÖRGY                      1948     1638     1:11:11         

   46.     BALÁSTYAI ISTVÁN                  1949     1678     1:11:14         

   47.     KERTÉSZ ÉVA                       1962     1673     1:11:39         

   48.     PEREPATICS MÁRIA                  1950     1663     1:12:42         

   49.     CZINDRITY ISTVÁNNÉ                1966     1640     1:13:01         

   50.     TANÁCS JÁNOSNÉ                    1944     1662     1:14:03         

   51.     GÁLFFY ESZTER                     1990     1658     1:14:52         

   52.     FLASKA SÁNDOR                     1932     1648     1:15:20         

   53.     MÓZER MÓNIKA                      1966     1646     1:15:31         

   54.     KOREN TAMÁS                       1953     1684     1:16:02         

   55.     FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET          1947     1632     1:16:14         

   56.     JUHÁSZ JÓZSEF DR                  1949     1667     1:17:16         

   57.     Sipöczné Dr Tánczos Rita          1962      759     1:19:43         

   58.     FÖLDI JÓZSEF DR                   1946     1661     1:22:50         

   59.     FERANCZ GÁBOR                     1963     1653     1:26:19         

   60.     FERANCZ FANNI RÉKA                1996     1675     1:28:07         

   61.     KREISZ IRÉN                       1965     1676     1:28:10         

   62.     TÖRÖK TIMEA                       1988     1677     1:28:54         

   63.     Patyi Imre                        1977      755     1:29:04         

   64.     Póka Róbert                       1974      757     1:29:39         

   65.     KENYÉR IMRE                       1933     1635     1:46:59         

   66.     SZÉCSI PÁL                        1932     1637     1:46:59         


 

          A verseny végeredménye korosztályok szerint

 

 

Hosszútáv

 

fiú 15 év alatt     

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     ERDÖS EDVÁRD                   1989      1639    1:05:27    1        

 

férfi 15-20 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Karádi Szabolcs                1982       765      42:23    1        

   2.     OTT BALÁZS                     1985      1679      42:28    2        

   3.     MARKÓCS KRISZTIÁN              1987      1672    1:00:08    3        

 

férfi 21-30 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     TÖRÖK CSABA                    1973      1652      49:24    1        

   2.     Szabó Zoltán                   1979       751      51:49    2        

   3.     Patyi Imre                     1977       755    1:29:04    3        

   4.     Póka Róbert                    1974       757    1:29:39    4        

 

férfi 31-40 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     OSTORÓCZKY FERENC              1967      1654      42:57    1        

   2.     Sebestyén Zoltán               1969       761      43:15    2        

   3.     Pécsi Zoltán                   1966       747      43:29    3        

   4.     GRAHAM HUTCHINSON              1968      1683      48:51    4        

   5.     GÓLYA ISTVÁN                   1969      1665      52:33    5        

   6.     KOVÁCSI ZSOLT                  1967      1681      53:07    6        

   7.     KORPONAY CSABA                 1964      1670      55:32    7        

   8.     Pribék Zoltán                  1970       753      56:44    8        

   9.     BIRÓ LÁSZLÓ                    1963      1651      57:09    9        

  10.     BAKONYI ALADÁR                 1962      1659    1:01:14   10        

  11.     CZINDRITY ISTVÁN               1965      1641    1:01:43   11        

  12.     BACSI JÁNOS                    1962      1650    1:02:56   12        

  13.     FERANCZ GÁBOR                  1963      1653    1:26:19   13        

 

 

férfi 41-50 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     SZABÓ ISTVÁN                   1958      1643      46:45    1        

   2.     BARAKONYI LAJOS                1957      1645      50:54    2        

   3.     ZOMBORI ZOLTÁN                 1956      1669      51:25    3        

   4.     OLASZ NÁNDOR                   1957      1642      54:15    4        

   5.     HARSÁNYI TAMÁS                 1958      1668      54:51    5        

   6.     SVÉDA ISTVÁN DR                1955      1655      56:26    6        

   7.     JAKAB TIBOR                    1957      1647      58:51    7        

   8.     KOREN PÁL                      1953      1685    1:00:46    8        

   9.     HÁRS DÉNES                     1952      1636    1:00:50    9        

  10.     VARGA GÁBOR                    1959      1664    1:02:02   10        

  11.     Bezzeg Péter                   1961       749    1:02:35   11        

  12.     HARGITAI ERNÖ                  1952      1660    1:05:12   12        

  13.     VERES JÁNOS                    1956      1656    1:05:25   13        

  14.     PRINCZ ANDRÁS                  1955      1631    1:05:52   14        

  15.     IZSÁKI ZOLTÁN                  1959      1680    1:06:42   15        

  16.     KISS GYULA                     1955      1666    1:08:36   16        

  17.     KOREN TAMÁS                    1953      1684    1:16:02   17        

 

férfi 51-60 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     SZEKERES FERENC                1947      1634      49:58    1        

   2.     PETRÓ LAJOS                    1950      1657      56:53    2        

   3.     MÁRCZÉ FERENC                  1951      1682      59:44    3        

   4.     FORGÁCS GYULA                  1950      1630    1:02:16    4        

   5.     ERDÖS GYÖRGY                   1948      1638    1:11:11    5        

   6.     BALÁSTYAI ISTVÁN               1949      1678    1:11:14    6         

   7.     JUHÁSZ JÓZSEF DR               1949      1667    1:17:16    7        

   8.     FÖLDI JÓZSEF DR                1946      1661    1:22:50    8        

 

férfi 60 év felett  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     TUMPEK SÁNDOR                  1933      1633    1:03:08    1        

   2.     RÁCZKEVY SÁNDOR                1939      1671    1:04:20    2        

   3.     RICHTER FERENC                 1938      1644    1:06:35    3         

   4.     FLASKA SÁNDOR                  1932      1648    1:15:20    4        

   5.     KENYÉR IMRE                    1933      1635    1:46:59    5        

   6.     SZÉCSI PÁL                     1932      1637    1:46:59    6        

 

lány 15 év alatt    

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     GÁLFFY ESZTER                  1990      1658    1:14:52    1        

   2.     FERANCZ FANNI RÉKA             1996      1675    1:28:07    2        

   3.     TÖRÖK TIMEA                    1988      1677    1:28:54    3        

 

 

nö 21-30 év között  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Szunyog Erika                  1974       763      59:29    1        

 

nö 31-40 év között  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     GUTTER CSILLA                  1966      1649    1:02:38    1        

   2.     MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT          1963      1674    1:06:35    2        

   3.     KERTÉSZ ÉVA                    1962      1673    1:11:39    3        

   4.     CZINDRITY ISTVÁNNÉ             1966      1640    1:13:01    4        

   5.     MÓZER MÓNIKA                   1966      1646    1:15:31    5        

   6.     Sipöczné Dr Tánczos Rita       1962       759    1:19:43    6        

   7.     KREISZ IRÉN                    1965      1676    1:28:10    7        

 

nö 50 év felett     

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     PEREPATICS MÁRIA               1950      1663    1:12:42    1        

   2.     TANÁCS JÁNOSNÉ                 1944      1662    1:14:03    2        

   3.     FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET       1947      1632    1:16:14    3

 

 

       


                    Végeredmény    3  KM

 

Gyerek

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     BÓZSÓ BARNA                       1989       94       14:13         

    2.     KOVÁCS TAMÁS                      1990       95       16:44         

    3.     TÓTH KÁLMÁN                       1991       97       17:54         

    4.     Bezzeg Dávid                      1992      359       18:15         

    5.     Hoványi Rebeka                    1992      361       20:36         

    6.     BÓZSÓ BÁLINT                      1991       96       22:26         

    7.     ANDORFER VIKTÓRIA                 1992       99       22:37         

 

Felnött

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     KOVÁCS ZSOLT                      1984      319       12:54         

    2.     Ficzere Péter                     1975      479       14:01         

    3.     VERES KORNÉL                      1986      329       15:11         

    4.     Kiss Andrea                       1975      483       16:00         

    5.     Póka Róbert                       1974      481       16:05         

    6.     HOVÁNYI RÉKA                      1987      335       16:14         

    7.     Perlaki Anikó                     1980      467       16:32         

    8.     Rácz Sándor Dr                    1951      469       17:35         

    9.     CZIBOLYA ANNA                     1952      325       18:18         

   10.     TÓTH TIMEA                        1972      337       18:47         

   11.     KOMJÁTHY GYÖRGY                   1939      339       18:49         

   12.     RÉVI GÁBOR                        1953      327       19:05         

   13.     OSTORÓCZKY VIKTÓRIA               1981      331       21:11         

   14.     HANGYÁSI ANIKÓ                    1962      341       21:22         

   15.     Rázga Zsolt                       1959      477       21:30         

   16.     CSORBA KRISZTINA                  1966      343       22:39         

   17.     SZALAY ZSOLT DR                   1940      321       24:26         

   18.     BIHARY ZSOLT                      1942      323       27:30         

   19.     SZI LÁSZLÓ                        1928      333       29:37


 

      

          A verseny végeredménye korosztályok szerint

 

Rövidtáv

 

fiú                 

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     BÓZSÓ BARNA                    1989        94      14:13    1         

   2.     KOVÁCS TAMÁS                   1990        95      16:44    2        

   3.     TÓTH KÁLMÁN                    1991        97      17:54    3        

   4.     Bezzeg Dávid                   1992       359      18:15    4        

   5.     BÓZSÓ BÁLINT                   1991        96      22:26    5        

 

ifjúsági férfi      

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     KOVÁCS ZSOLT                   1984       319      12:54    1         

   2.     VERES KORNÉL                   1986       329      15:11    2        

 

felnött férfi       

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Ficzere Péter                  1975       479      14:01    1         

   2.     Póka Róbert                    1974       481      16:05    2        

 

senior férfi        

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Rácz Sándor Dr                 1951       469      17:35    1        

   2.     KOMJÁTHY GYÖRGY                1939       339      18:49    2        

   3.     RÉVI GÁBOR                     1953       327      19:05    3        

   4.     Rázga Zsolt                    1959       477      21:30    4        

   5.     SZALAY ZSOLT DR                1940       321      24:26    5        

   6.     BIHARY ZSOLT                   1942       323      27:30    6        

   7.     SZI LÁSZLÓ                     1928       333      29:37    7        

 

lány                 

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Hoványi Rebeka                 1992       361      20:36    1        

   2.     ANDORFER VIKTÓRIA              1992        99      22:37    2        

 

 

ifjúsági nö         

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     HOVÁNYI RÉKA                   1987       335      16:14    1        

 

felnött nö          

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Kiss Andrea                    1975       483      16:00    1        

   2.     Perlaki Anikó                  1980       467      16:32    2        

   3.     TÓTH TIMEA                     1972       337      18:47    3        

   4.     OSTORÓCZKY VIKTÓRIA            1981       331      21:11    4        

 

senior nö           

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     CZIBOLYA ANNA                  1952       325      18:18    1         

   2.     HANGYÁSI ANIKÓ                 1962       341      21:22    2        

   3.     CSORBA KRISZTINA               1966       343      22:39    3