III. Futapest Törökbálint    

                    2002. augusztus 4. 

 

                   Végeredmény    11 KM

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     LANGER OLIVÉR                     1974     1452       39:44         

    2.     Sebestyén Zoltán                  1969      783       44:38         

    3.     SZABÓ ISTVÁN                      1958     1424       47:24         

    4.     BARAKONYI LAJOS                   1957     1408       50:05         

    5.     TÖRÖK CSABA                       1973     1421       51:07         

    6.     ZOMBORI ZOLTÁN                    1956     1453       51:42         

    7.     KISS KÁROLY                       1961     1464       51:56         

    8.     KISS GYÖRGY                       1974     1440       52:01         

    9.     Magyar Ferenc                     1964      787       52:09         

   10.     FORGÁCS ISTVÁN                    1975     1443       52:35         

   11.     OLASZ NÁNDOR                      1957     1426       52:42         

   12.     KELEMEN LÁSZLÓ                    1973     1425       53:24          

   13.     KOVÁCSI ZSOLT                     1967      792       54:01         

   14.     HARSÁNYI TAMÁS                    1958     1445       54:46         

   15.     KORPONAY CSABA                    1964     1428       54:52         

   16.     BOLDIS ENDRE                      1966     1433       55:05         

   17.     TABAJDI JÓZSEF                    1941     1419       55:36         

   18.     TÓTH BALÁZS                       1974     1470       55:58         

   19.     PETRÓ LAJOS                       1950     1414       56:05         

   20.     KOVÁCS BERNADETT                  1973     1434       56:27         

   21.     Horváth Péter                     1941      775       56:58         

   22.     Kovács László Dr                  1940      771       57:24         

   23.     MÁRCZÉ FERENC                     1951     1436       58:22         

   24.     Szunyog Erika                     1974      781       58:38         

   25.     BIRÓ LÁSZLÓ                       1963     1418       58:40         

   26.     JANKÓ TAMÁS                       1958     1442       59:36         

   27.     Horváth Teréz                     1970      791       59:52         

   28.     Bakó Mónika                       1966      777       59:57         

   29.     CSÁDER IMRE                       1964     1410     1:01:24         

   30.     JÁRVÁS TAMÁS                      1974     1460     1:01:35         

   31.     LAKATOS TIBOR                     1966     1427     1:03:21         

   32.     Szepesi Imre                      1955      779     1:03:49         

   33.     BAKONYI ALADÁR                    1962     1447     1:04:28         

   34.     MARKÓCS KRISZTIÁN                 1987     1411     1:04:59          

   35.     HÁRS DÉNES                        1952     1450     1:05:11         

   36.     ERDÖS GYÖNGYI                     1961     1439     1:05:33         

   37.     RÁCZKEVY SÁNDOR                   1939     1454     1:05:41         

   38.     Kiss Karsa                        1980      793     1:06:03         

   39.     Domoszlai István                  1973      789     1:06:27         

   40.     Herceg József                     1972      785     1:06:27         

   41.     FÖLDVÁRINÉ TUGYI MÁRTA            1962     1448     1:06:57         

   42.     FÖLDVÁRI CSABA                    1960     1449     1:06:58         

   43.     BIRÓ ANDRÁS                       1951     1415     1:07:00         

   44.     LERNER CSABA                      1969     1468     1:07:29         

   45.     RÉVI GÁBOR                        1953     1417     1:08:37         

   46.     CZIBOLYA ANNA                     1952     1409     1:08:38         

   47.     Almássy Mariann                   1987      773     1:09:05         

   48.     CZINDRITY ISTVÁN                  1965     1423     1:09:48         

   49.     JAKAB TIBOR                       1957     1444     1:10:47         

   50.     BALOGH ÁDÁM                       1979      769     1:10:51         

   51.     BALÁSTYAI ISTVÁN                  1948      798     1:11:09         

   52.     ERDÖS GYÖRGY                      1948     1438     1:11:11         

   53.     Gáldi György                      1963      797     1:11:13         

   54.     MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT             1963     1458     1:11:34         

   55.     RICHTER FERENC                    1938     1462     1:11:34         

   56.     PÁLL ÁDÁM                         1993     1437     1:11:45         

   57.     PRINCZ ANDRÁS                     1955     1420     1:12:10         

   58.     SÓTI ERNÖ                         1940     1416     1:12:32         

   59.     NOVÁK ANDRÁS                      1989     1435     1:13:45         

   60.     HARGITAI ERNÖ                     1952     1441     1:14:32         

   61.     KISS ANDREA                       1987     1466     1:16:40         

   62.     Molnár András                     1966     1451     1:17:46          

   63.     Bagyi Alpár                       1991      795     1:18:11         

   64.     FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET          1947     1412     1:18:25         

   65.     CZINDRITY ISTVÁNNÉ                1966     1422     1:19:37         

   66.     TANÁCS JÁNOSNÉ                    1944     1413     1:19:55         

   67.     VADÁSZ GERGELY                    1971      694     1:20:19         

   68.     ÜVEGES IMRE                       1936     1456     1:22:02         

   69.     GÁLFFY ESZTER                     1990     1446     1:24:01         

   70.     FERANCZ GÁBOR                     1963     1429     1:25:00         

   71.     Riegel Istvánné                   1966      767     1:25:19         

   72.     TÖRÖK TIMEA                       1988     1432     1:30:04         

   73.     FERANCZ FANNI RÉKA                1996     1430     1:36:17         

   74.     KREISZ IRÉN                       1965     1431     1:36:19         


 

         A verseny végeredménye korosztályok szerint

 

Hosszútáv

 

fiú 15 év alatt     

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     PÁLL ÁDÁM                      1993      1437    1:11:45    1        

   2.     NOVÁK ANDRÁS                   1989      1435    1:13:45    2        

   3.     Bagyi Alpár                    1991       795    1:18:11    3        

 

férfi 15-20 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     MARKÓCS KRISZTIÁN              1987      1411    1:04:59    1        

 

férfi 21-30 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     LANGER OLIVÉR                  1974      1452      39:44    1        

   2.     TÖRÖK CSABA                    1973      1421      51:07    2        

   3.     KISS GYÖRGY                    1974      1440      52:01    3        

   4.     FORGÁCS ISTVÁN                 1975      1443      52:35    4        

   5.     KELEMEN LÁSZLÓ                 1973      1425      53:24    5        

   6.     TÓTH BALÁZS                    1974      1470      55:58    6        

   7.     JÁRVÁS TAMÁS                   1974      1460    1:01:35    7        

   8.     Domoszlai István               1973       789    1:06:27    8        

   9.     Herceg József                  1972       785    1:06:27    9

  10.     Kiss Karsa                     1980       793    1:06:03   10           

  11.     BALOGH ÁDÁM                    1979       769    1:10:51   11        

 

férfi 31-40 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Sebestyén Zoltán               1969       783      44:38    1        

   2.     Magyar Ferenc                  1964       787      52:09    2        

   3.     KOVÁCSI ZSOLT                  1967       792      54:01    3        

   4.     KORPONAY CSABA                 1964      1428      54:52    4        

   5.     BOLDIS ENDRE                   1966      1433      55:05    5        

   6.     BIRÓ LÁSZLÓ                    1963      1418      58:40    6         

   7.     CSÁDER IMRE                    1964      1410    1:01:24    7        

   8.     LAKATOS TIBOR                  1966      1427    1:03:21    8        

   9.     BAKONYI ALADÁR                 1962      1447    1:04:28    9        

  10.     LERNER CSABA                   1969      1468    1:07:29   10        

  11.     CZINDRITY ISTVÁN               1965      1423    1:09:48   11        

  12.     Gáldi György                   1963       797    1:11:13   12        

  13.     Molnár András                  1966      1451    1:17:46   13        

  14.     VADÁSZ GERGELY                 1971       694    1:20:19   14        

  15.     FERANCZ GÁBOR                  1963      1429    1:25:00   15        

 

férfi 41-50 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     SZABÓ ISTVÁN                   1958      1424      47:24    1        

   2.     BARAKONYI LAJOS                1957      1408      50:05    2        

   3.     ZOMBORI ZOLTÁN                 1956      1453      51:42    3        

   4.     KISS KÁROLY                    1961      1464      51:56    4        

   5.     OLASZ NÁNDOR                   1957      1426      52:42    5        

   6.     HARSÁNYI TAMÁS                 1958      1445      54:46    6        

   7.     JANKÓ TAMÁS                    1958      1442      59:36    7        

   8.     Szepesi Imre                   1955       779    1:03:49    8        

   9.     HÁRS DÉNES                     1952      1450    1:05:11    9        

  10.     FÖLDVÁRI CSABA                 1960      1449    1:06:58   10        

  11.     RÉVI GÁBOR                     1953      1417    1:08:37   11        

  12.     JAKAB TIBOR                    1957      1444    1:10:47   12        

  13.     PRINCZ ANDRÁS                  1955      1420    1:12:10   13        

  14.     HARGITAI ERNÖ                  1952      1441    1:14:32   14        

 

férfi 51-60 év között

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     PETRÓ LAJOS                    1950      1414      56:05    1        

   2.     MÁRCZÉ FERENC                  1951      1436      58:22    2        

   3.     BIRÓ ANDRÁS                    1951      1415    1:07:00    3        

   4.     BALÁSTYAI ISTVÁN               1948       798    1:11:09    4        

   5.     ERDÖS GYÖRGY                   1948      1438    1:11:11    5        

 

férfi 60 év felett  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     TABAJDI JÓZSEF                 1941      1419      55:36    1        

   2.     Horváth Péter                  1941       775      56:58    2        

   3.     Kovács László Dr               1940       771      57:24    3         

   4.     RÁCZKEVY SÁNDOR                1939      1454    1:05:41    4        

   5.     RICHTER FERENC                 1938      1462    1:11:34    5        

   6.     SÓTI ERNÖ                      1940      1416    1:12:32    6        

   7.     ÜVEGES IMRE                    1936      1456    1:22:02    7        

 

lány 15 év alatt    

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     GÁLFFY ESZTER                  1990      1446    1:24:01    1        

   2.     TÖRÖK TIMEA                    1988      1432    1:30:04    2        

   3.     FERANCZ FANNI RÉKA             1996      1430    1:36:17    3        

 

 

 

 

 

nö 15-20 között     

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Almássy Mariann                1987       773    1:09:05    1        

   2.     KISS ANDREA                    1987      1466    1:16:40    2        

 

nö 21-30 év között  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     KOVÁCS BERNADETT               1973      1434      56:27    1        

   2.     Szunyog Erika                  1974       781      58:38    2        

 

nö 31-40 év között  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Horváth Teréz                  1970       791      59:52    1        

   2.     Bakó Mónika                    1966       777      59:57    2        

   3.     FÖLDVÁRINÉ TUGYI MÁRTA         1962      1448    1:06:57    3         

   4.     MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT          1963      1458    1:11:34    4        

   5.     CZINDRITY ISTVÁNNÉ             1966      1422    1:19:37    5        

   6.     Riegel Istvánné                1966       767    1:25:19    6        

   7.     KREISZ IRÉN                    1965      1431    1:36:19    7        

 

nö 41-50 év között  

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     ERDÖS GYÖNGYI                  1961      1439    1:05:33    1        

   2.     CZIBOLYA ANNA                  1952      1409    1:08:38    2        

 

nö 50 év felett     

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET       1947      1412    1:18:25    1        

   2.     TANÁCS JÁNOSNÉ                 1944      1413    1:19:55    2        

 

 

                   Végeredmény    4,7 KM

 

Gyerek

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     Czindrity Attila                  1990     4972       20:48         

    2.     MOLNÁR ÁKOS                       1988      347       21:32         

    3.     FARKAS DÓRA                       1988      355       21:43         

    4.     Bernárd Bendegúz                  1988     4974       22:47         

    5.     FARKAS GÁBOR                      1990      357       23:05         

    6.     CSÚCS SZILVIA                     1989      345       25:55         

    7.     BOMBOLYA LÁSZLÓ                   1988      349       26:13          

    8.     PÁLL PETRA                        1994      351       27:51         

    9.     MAJOR ANDRÁS                      1995      353       28:23         

   10.     Czindrity Réka                    1990     4973       29:09         

   11.     Riegel Zsuzsanna                  1992     4904       43:35         

 

Felnött

 

Absz.hely             Név                  Szül.év  Rajtszám     Idö

    1.     OSTORÓCZKY FERENC                 1967      296       17:26         

    2.     PELSÖCZY ATTILA                   1983      497       17:29         

    3.     KOVÁCS ZSOLT                      1984      293       19:32         

    4.     LISZKAY VIKTÓRIA                  1979      268       21:21         

    5.     Gyulai Gergö                      1987     1687       22:53         

    6.     Bernárd János                     1954     1690       22:56         

    7.     Almássy Balázs                    1984     1688       23:14         

    8.     PERLAKI ANIKÓ                     1980      135       23:26         

    9.     ROVÓ LÁSZLÓ                       1970      266       24:46         

   10.     TAKÁCS GABRIELLA                  1965      274       25:30         

   11.     FENYÖ PÉTER                       1956      294       26:43         

   12.     FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA              1982      295       26:50         

   13.     MAJOR EDIT                        1985      299       26:54         

   14.     OSTORÓCZKY VIKTÓRIA               1981      297       27:01         

   15.     MÁRTON SÁNDOR                     1958      298       27:31         

   16.     RAGÁNY JÓZSEF                     1938      260       27:32         

   17.     MAJOR ISTVÁNNÉ                    1961      499       28:27          

   18.     HANGYÁSI ANIKÓ                    1962       98       30:36         

   19.     Harangi Zsuzsa                    1973     1686       34:00         

   20.     SOÓS JENÖ                         1941      300       35:15         

   21.     SZÉCSI PÁL                        1932      258       37:34         

   22.     KENYÉR IMRE                       1933      252       38:20         

   23.     SZI LÁSZLÓ                        1928      270       39:07         

   24.     Ács Jolán                         1935     1689       44:51


 

         A verseny végeredménye korosztályok szerint

 

Rövidtáv

 

fiú                 

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Czindrity Attila               1990      4972      20:48    1        

   2.     MOLNÁR ÁKOS                    1988       347      21:32    2        

   3.     Bernárd Bendegúz               1988      4974      22:47    3        

   4.     FARKAS GÁBOR                   1990       357      23:05    4        

   5.     BOMBOLYA LÁSZLÓ                1988       349      26:13    5        

   6.     MAJOR ANDRÁS                   1995       353      28:23    6        

 

ifjúsági férfi      

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     PELSÖCZY ATTILA                1983       497      17:29    1        

   2.     KOVÁCS ZSOLT                   1984       293      19:32    2        

   3.     Gyulai Gergö                   1987      1687      22:53    3        

   4.     Almássy Balázs                 1984      1688      23:14    4        

 

felnött férfi       

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     OSTORÓCZKY FERENC              1967       296      17:26    1        

   2.     ROVÓ LÁSZLÓ                    1970       266      24:46    2        

 

senior férfi        

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     Bernárd János                  1954      1690      22:56    1        

   2.     FENYÖ PÉTER                    1956       294      26:43    2        

   3.     MÁRTON SÁNDOR                  1958       298      27:31    3        

   4.     RAGÁNY JÓZSEF                  1938       260      27:32    4        

   5.     SOÓS JENÖ                      1941       300      35:15    5        

   6.     SZÉCSI PÁL                     1932       258      37:34    6        

   7.     KENYÉR IMRE                    1933       252      38:20    7        

   8.     SZI LÁSZLÓ                     1928       270      39:07    8        

 

lány                

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     FARKAS DÓRA                    1988       355      21:43    1        

   2.     CSÚCS SZILVIA                  1989       345      25:55    2        

   3.     PÁLL PETRA                     1994       351      27:51    3        

   4.     Czindrity Réka                 1990      4973      29:09    4        

   5.     Riegel Zsuzsanna               1992      4904      43:35    5        

 

ifjúsági nö         

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     MAJOR EDIT                     1985       299      26:54    1        

 

felnött nö          

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     LISZKAY VIKTÓRIA               1979       268      21:21    1        

   2.     PERLAKI ANIKÓ                  1980       135      23:26    2        

   3.     FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA           1982       295      26:50    3        

   4.     OSTORÓCZKY VIKTÓRIA            1981       297      27:01    4        

   5.     Harangi Zsuzsa                 1973      1686      34:00    5        

 

senior nö           

 

Helyezés              Név               Szül.év  Rajtszám     Idö   Pont

   1.     TAKÁCS GABRIELLA               1965       274      25:30    1        

   2.     MAJOR ISTVÁNNÉ                 1961       499      28:27    2        

   3.     HANGYÁSI ANIKÓ                 1962        98      30:36    3        

   4.     Ács Jolán                      1935      1689      44:51    4