Beh " MODRÝ DUNAJ " 
"Fuss a Kék Dunáért" 
celk. kategoria     5000 m
por. nem čas/idő číslo/szám meno/név ročník/év mesto/város
1 M 00.19.39 48 Dobóczy László 1992 Győr 1.
2 M 00.19.54 51 Vrábel Milán 1961 Ímež 2.
3 M 00.20.33 1 Mészáros Ádám 1993 Komárno 3.
4 M 00.20.54 11 Mészáros Ferenc 1967 Komárno
5 M 00.21.06 22 Bakos Szasa 1981 Győr
6 Z 00.21.30 84 Tóth Melinda 1989 Győr 1.
7 M 00.21.59 15 Antal Fernec 1996 Mčca
8 M 00.22.20 35 Hollósi Sándor 1974 Moča
9 M 00.22.29 87 Sipos László 1945 Tatabánya
10 M 00.24.39 24 Hollósi Csaba 2002 Moča najmladš.
11 M 00.25.18 32 Lajos Tamás 1984 Moča
12 M 00.25.31 14 Nagy Sándor 1976 Moča
13 M 00.25.32 94 Bábi Tibor 1981 Moča
14 M 00.26.06 12 Farkas Sándor 1984 Moča
15 M 00.27.00 3 Bajkai Szilárd 1981 Moča
16 M 00.27.14 8 Jaroslav Sládek 1950 Bratislava
17 M 00.28.01 99 Banai T. István 1969 Moča
18 Z 00.28.20 42 Rozbrojová Alexandra 1994 Komárno 2.
19 M 00.29.22 7 Varga László 1982 Moča
20 M 00.29.42 55 Calojsky Ladislav 1963 Komárno
21 Z 00.31.24 88 Tálas Ildikó 1974 Moča 3.
22 M 00.32.37 97 Gula Dávid 1991 Moča
23 Z 00.32.50 6 Tarsoly Katalin 1954 Tatabánya
24 M 00.33.43 50 Mészáos János 1943 Tata
25 Z 00.34.38 90 Halász Magyarics Szilvia 1979 Komárno
25 M 00.34.38 1 Halász József 1977 Komárno
26 Z 00.35.13 49 Balogh Valéria 1954 Tatabánya
27 Z 00.52.46 79 Kele Fanni - chodza 2000 Moča
27 Z 00.52.46 80 Vrábel Anita- chodza 1999 Moča
28 Z 00.56.55 58 Gajdoschík Tímea - chodza 1974 Trhová Hradská
28 Z 00.56.55 57 Görcs Márta - chodza 1952 Dunajska Streda
28 Z 00.56.55 2 Mészráos Anikó- chodza 1961 Komárno