VERSENYKIÍRÁS          ( utolsó módosítás: 2013. 01. 23.)

A rendezvény megnevezése:

        Domb-futás versenysorozat.

A rendezvény célja:

        Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
        A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.
        Amatőr sportolók részére rendszeres versenylehetőség biztosítása.

A verseny időpontja:

        Minden második hónap első hétvégéjén, szombat délelőtt 10:00
         A pontos dátum az aktuális verseny külön szabályainál feltüntetésre kerül.

A verseny helye:

        Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ
        Belépés a horgászbejárónál: Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésnél.

A verseny rendezője:

        IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület
        Információ: www.iusegy.com      Elérhetőség: iusegy@gmail.com      Telefon: 30/960-21-12;

Rajtidőpontok - versenytávok - térképek:

        09:45   -   300 m   -  
        09:50   -   830 m   -   TÉRKÉPEN »
        10:00   -   3500 m és 7000 m   -   TÉRKÉPEN »

Nevezés:

        A versenyközpontban a verseny napján 09:00-tól.
        A nevezést az adott futam rajtja előtt 10 perccel lezárjuk!

Nevezési díj:

        300 m - ingyenes
        830 m - ingyenes
        3500 m - 400 Ft / fő
        7000 m - 700 Ft / fő
        Számlaigényét a nevezési díj befizetésekor jelezze!

Kedvezmények:

        Aki egy új futót hoz annak:50%
        Aki két új futót hoz annak: 100%!

Korcsoportok:

        300 m - Óvodás korcsoport          0 - 6 évesek
        830 m - I. és II. korcsoport          7 - 8 és 9- 10 évesek
        3500 m - III. és IV. korcsoport     11 - 12 és 13 - 14 évesek
        7000 m - 12-20 év közötti korcsoport
                     - 20-29 év közötti korcsoport
                     - 30-39 év közötti korcsoport
                     - 40-49 év közötti korcsoport
                     - 50-59 év közötti korcsoport
                     - 60 év feletti korcsoport

Díjazás:

        Az óvodás és az I-IV. korcsoportban korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezett: érem.
        A többi korcsoportban: oklevél valamint pontok (I.hely: 6pontVI.helytől: 1 pont).
        A pontokat év végén összesítjük és a legtöbb pontot elérőket az évzáró rendezvényen külön díjazzuk.
        Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt.
        A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
        Minden befutó a célban frissítőt kap: édesség, gyümölcs, üdítő vagy víz.

Egyéb:

        A verseny útvonala a vízparttól legalább 2 méter távolságban halad.
        A verseny időtartama alatt a tavakat jobban megközelíteni TILOS!
        A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni. A versenyzők között a rajtszám-csere tilos!
        A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
        A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
        Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező!
        Az öltözés a helyszínen nem biztosított.
        Útvonal: szabadidő központ területén.
        Talaj: füves, földes; kevés beton.
        Szintkülönbség: nincs.
        A versenyzők és az érdeklődők kötelesek a szabadidő központ használatára vonatkozó szabályokat betartani.
        A szabályszegőket a rendezőség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani.

 

Dr Varga Tibor

a IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület elnöke

 

VERSENYSZABÁLYZAT

 

A versenyzők részvétele

        Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezőnek elfogadja.
        A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.
        A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden versenyző elismeri,
        hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről,
        mely a versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.
        A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jóváhagyásuk nélkül
        felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket.
        A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, azoknak a
        sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
        Nevezés szempontjából új futónak az számít; aki még nem indult korábban a versenyeinken.
        A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!
        A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre kerül!
        A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni.
        A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!
        

Útvonal - közlekedés

        A verseny teljes egészben a szabadidő központ területen halad. A környezetre kérjük, fokozottan ügyeljenek.
        A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról.
        A terület nyitott, s bár a útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb használóira is.

Óvás

        A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.
        Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a szervezőbizottsághoz
        (versenyigazgatóhoz), 1000 Ft óvási díjjal együtt.
        A felmerült észrevételeket a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.
        Röviden: ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon és mi a képességeinknek, lehetőségeinknek
        megfelelően orvosoljuk azokat!
        Versenyszabályok megszegése azonnali kizárás a további versenyből!

 

Dr Varga Tibor

a IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület elnöke