Futó-homok félmaraton - versenykiírás - versenyszabályzat

VERSENYKIÍRÁS

A rendezvény megnevezése:

Futó-homok félmaraton

A rendezvény célja:

Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
A futás örömeinek megismertetése korra és nemre tekintet nélkül.
Amatőr sportolók részére rendszeres versenylehetőség biztosítása.
A nevezési díj egy részének felajánlásával szeretnénk segíteni az ősborókás helyreállítását.

A verseny időpontja:

2013. június 22.

A verseny helye:

Bugacpuszta Karikás Csárda

A verseny rendezője:

IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület

Információ: Iustitia Egyesület facebook oldala, illetve www.kodesce.com honlapon,

Elérhetőség: ius.nevezes@gmail.com           

Telefon: 30/960-21-12

 

Rajtidőpontok - versenytávok 

 

10:45   -   1000 m     
11:00   -   8,5 km, 15 km és 21 km

 

Nevezési díjak/Nevezési határidők:

 

Nevezési díjak 8,5 km

 

2013. június 18-ig:

700.- Ft

2013. június 22-én a helyszínen:

1.000.- Ft

 

 

Nevezési díjak 15 km

 

2013. június 18-ig:

1.400.-Ft

2013. június 22-én a helyszínen:

2.000.- Ft

 

 

Nevezési díjak 21 km

 

2013. június 18-ig:

2.000.-Ft

2013. június 22-én a helyszínen:

3.000.- Ft

 

 

Nevezési díjak 1000 m-es gyermek futam

Díjmentes!

Korcsoportok 8,5 km; 15 km; 21 km

12 - 19 év (1994 – 2001),
20 - 29 év (1984 – 1993),
30 - 39 év (1974 – 1983),
40 - 49 év (1964 – 1973),
50 - 59 év (1954 – 1963),
60 év felettiek (1953-ban illetve korábban született versenyzők)

 

Gyermek futam 1000 m

 

 0 – 6 év (2013 – 2007)

7 - 12 év (2006 – 2001)

 

Fenti kategóriák eredményhirdetésére a verseny befejezését követően kerül sor.

 

Nevezés - Előnevezés

 

Előnevezés e-mailban/Előnevezési díj befizetése:

 

2013. június 18-ig a kitöltött nevezési lap megküldésével az ius.nevezes@gmail.com címre, s ezzel egyidejűleg a nevezési díj átutalásával az alábbi bankszámlára:

- számlaszám: 52400078-11079642

 - az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni:

 - a versenyző nevét,
 - a verseny nevét és a verseny távját!

 

Helyszíni nevezés:

 

A versenyközpontban 2013. június 22-én 09:00- 10:50-ig az előre kitöltött NEVEZÉSI LAP-pal.   
A nevezést az adott futam rajtja előtt 10 perccel lezárjuk!
A versenyző nevezése akkor elfogadott, ha befizette a nevezési díjat és átadta a pontosan kitöltött és aláírt  NEVEZÉSI LAP-ot. Ekkor megkapja a rajtszámát.
        

Számlaigényét a nevezési díj befizetésekor jelezze!

 

Rajtszám átvétel: 

Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja átvenni rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség!

Díjazás:

Korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezettek: érem.
Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt.
Figyelem! A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.

Minden befutó a célban frissítőt kap: 1 üveg /1,5 liter!/ ásványvíz, édesség, gyümölcs.
        

 

Egyéb:

A verseny útvonala TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET-en halad.
A verseny területén szemetelni, tüzet gyújtani, a természet rendjét zavaró tevékenységet folytatni TILOS!
A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni. A versenyzők között a rajtszám-csere tilos!
A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező!
Az öltözés a helyszínen biztosított.

Útvonal: a természetvédelmi területen táblákkal és szalagokkal kijelölve és személyekkel biztosítva.

Talaj: végig homok!
Szintkülönbség: minimális.
A versenyzők és az érdeklődők kötelesek a Természetvédelmi Terület használatára vonatkozó szabályokat betartani.
A szabályszegőket a rendezőség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani.

 

Dr Varga Tibor

a IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület elnöke

 

VERSENYSZABÁLYZAT

A versenyzők részvétele

Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezőnek elfogadja.
A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.

A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről, mely a versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén. A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket. A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához. Nevezés szempontjából új futónak az számít; aki még nem indult korábban a versenyeinken. A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges! A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre kerül! A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni. A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!
        

Útvonal - közlekedés

A verseny teljes egészben Természetvédelmi Területen halad. A környezetre kérjük, fokozottan ügyeljenek.
A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról. Gépjármű forgalom nincs.
A terület nyitott, s bár az útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb használóira is (pl: túrázók).

Óvás

A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a szervezőbizottsághoz (versenyigazgatóhoz), 1000 Ft óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.
Röviden: ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon és mi a képességeinknek, lehetőségeinknek megfelelően orvosoljuk azokat! Versenyszabályok megszegése azonnali kizárás a további versenyből!

 

Dr Varga Tibor

a IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület elnöke